Matematické hry

Matematické hry

Aktuality

Páteční odpoledne se na naší škole neslo v duchu matematiky. Žáci prověřili své matematické dovednosti v několika disciplínách. Některé pro ně byly známé, jiné úplně nové.


Na schodech rozvíjeli své orientační schopnosti nejen na číselné ose, ale i v prostoru. Venku u stolečku využívali své substituční schopnosti k řešení hry se zvířátky "Dědy Lesoně". Pomocí her Digit a Swish rozvíjeli svou rovinnou představivost a autíčka ze hry Rush hours zase napomohla k podpoře logického uvažování. 
Tyto a další aktivity absolvovali žáci ve skupinách, které vedl vždy někdo z nich. Každá skupina úspěšně prošla všemi stanovišti. A jak to celé vypadalo se můžete podívat na fotografiích.