Nultý ročník
Rozvoj nadání

Přijímací řízení

Zveme Vás na přijímací řízení do první třídy 2019/2020
Nultý ročník
Pro děti od 4 do 6 let, které se již v mateřských školách nudí
Rozvoj nadání
Rozvíjíme nadání dětí v tvořivém a demokratickém prostředí

Soukromá základní škola Cesta k úspěchu v Praze

Mezinárodní škola Cesta k úspěchu nabízí nadaným dětem nadstandardní vzdělávací přístup, jehož cílem je naplnění vědomostních, poznávacích, emocionálních a sociálních potřeb žákyň a žáků.

Škola Cesta k úspěchu má na zřeteli celkový rozvoj osobnosti nadaného dítěte se zvláštním důrazem na podporu jeho kladného sebehodnocení, komplexního myšlení, přirozené touhy po vědění, zkoumání a úspěchu ve společnosti.

 

Podpora nadání dítěte

Intenzivní výuka angličtiny

Vyučujeme angličtinu od 4 let. Vybrané předměty vyučují rodilí mluvčí metodou Content and Language Integrated Learning (CLIL). Připravujeme žáky na dětské cambridgské zkoušky YLE.

 

Individuální přístup

Malým počtem žáků ve třídě zaručujeme skutečně individuální přístup ke každému studentovi. Učivo máme dle individuálních schopností a dovedností žáků rozšířené, prohloubené a obohacené. 

Demokratické a liberální prostředí

Podporujeme demokratické prostředí, kladení otázek a odpovědí. Rozvíjíme umění prezentovat své znalosti, schopnost naslouchat druhým, diskutovat a spolupracovat v mezinárodní komunitě.

Program odpoledních kurzů

Nabízíme široký výběr odpoledních kurzů a zájmových aktivit vedených zkušenými lektory. Součástí nabídky jsou také kurzy rozšířené výuky angličtiny a anglické konverzace vedené rodilými mluvčími.

Domluvte si schůzku

Domluvte si schůzku

Zaujala vás naše škola?

Řekli o nás

Hodina začíná s malým zpožděním, neboť předešlá se protáhla, tím pádem se posunula přestávka. V soukromé základní škole Cesta k úspěchu na pražském Břevnově totiž nemají zvonění. Nechtějí děti přerušit v momentě, kdy je výuka baví, dodělají proto zadané téma...

(Kultura21.cz, 14. květen 2018)

MUDr. Lucia Mansfeldová

Maminka Laury a Mii

Na naší škole Cesta k úspěchu si velmi ceníme tvořivé, přátelské prostředí a až rodinnou atmosféru. Velkou výhodou jsou malé počty žáků ve třídách, což umožňuje individuální přístup ke každému i možnost lepšího pochopení probraného učiva. Je to skvělý pocit, když vaše dítě chodí s radostí do školy a učení mu přijde jako zábava.

Laia Tor Carreras

Maminka Marka

Choosing a school is always a difficult task, even more when you come from another country... but I am very satisfied seeing my son happy every morning getting ready to go to school and being even happier when I pick him up. I am also very impressed with the English level of such young students. For its size, its friendly and very receptive teachers, for the atmosphere, the original crafts and the activities proposed I recommend it. 

Mgr. Vladimíra Chlandová

Maminka Míši a Matyáše

Ve škole Cesta k úspěchu jsme moc spokojeni. Chodí do ní obě naše děti a stále s velkou chutí a radostí. Prostředí je skoro rodinné, s kvalitou i způsobem výuky jsme velmi spokojeni. Malý počet žáků ve třídě je zárukou, že se vyučující stihnou dostatečně věnovat všem a výuku přizpůsobovat potřebám jednotlivých dětí. Také mimoškolní aktivity jsou velmi pestré a výuka je vhodně doplňována tématickými výlety, exkurzemi a workshopy a propojena s praktickým využitím znalostí. Děti se učí jak pracovat samostatně tak i v týmu.

Markéta Macháčková

Maminka Elly

V našem případě se změnou školy přišel jeden velký a už absolutně neočekávaný zvrat. Cesta k úspěchu je první školou, kam naše dcera chodí s láskou...je neustále plná energie, kreativity a radosti. Doma nás s velkou pravidelností obohacuje svými novými poznatky, rozvinutým kritickým myšlením a zdravým sebevědomím... DĚKUJEME!!!!