Široký výběr odpoledních kurzů

Široký výběr odpoledních kurzů

Facebook

Škola Cesta k úspěchu nabízí žákyním a žákům široký výběr odpoledních kurzů: vědeckých, uměleckých i sportovních. Součástí nabídky jsou také odpolední kurzy angličtiny vedené rodilým mluvčím a lekce francouzštiny!