Odpolední kurzy a bilingvní herna

Odpolední kurzy a bilingvní herna

Odpolední kurzy a bilingvní herna

Naše škola nabízí svým žákům široký výběr odpoledních kurzů a zájmových aktivit, sportovních, uměleckých i odborných kurzů vedených zkušenými lektory. Součástí naší nabídky jsou také kurzy rozšířené výuky angličtiny vedené rodilým mluvčím a bilingvní odpolední herna.