Zaměření školy

Zaměření školy

Proč potřebuje nadané dítě speciální péči?

Nadané děti dosahují výkonů nad rámec běžného průměru populace a vzhledem k tomuto specifickému vývoji potřebují adekvátní péči.

Důkladná znalost charakteristik nadaných, správná identifikace a podrobné zkoumání struktury jejich nadání je prvním a nejdůležitějším krokem v péči o nadané s cílem rozvoje jejich osobnosti a maximalizace jejich potenciálu.

Jaké jsou specifické rysy nadaných a jak na ně reagujeme?

V intelektové sféře přesahují své okolí

 • tvorba individuálních vzdělávacích programů, akcelerace učiva
 • rozšiřování, prohlubování, obohacování učiva

U nadaných často platí, že raději pracují sami

 • samostatná práce (nenutíme k práci ve skupině)
 • citlivý nácvik týmové spolupráce

Nudí se při běžných, rutinních a velmi lehkých úkolech

 • tvorba pracovních listů, učebních pomůcek, materiálů, vymýšlení, obměňování her a činností, při kterých si osvojují nové učivo, mezipředmětové vazby
 • projektové vyučování

Častá je vysoká míra perfekcionismu

 • kladení otázek a odpovědí
 • obhajoba vlastní práce
 • naslouchání jiným

Kritické myšlení a vysoká míra citlivosti a vnímavosti zaměřené na sebe i do „světa“: silná potřeba fair-play, existenciální úzkosti, impulzivita, přecitlivělost

 • emočně podpůrné a přátelské prostředí
 • slovní hodnocení
 • ranní kruhy
 • partnerská spolupráce učitel - žák - rodič - psycholog (velký důraz na osobnost učitele); škola je bezpečné místo, kde je dítě přijímáno a motivováno

Jak podporujeme zájmy dítěte?

 • nepovinné předměty a kurzy
 • projekty, olympiády a soutěže
 • spolupráce s odborníky v dané oblasti
 • podnětné prostředí
Informace o cookies

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Následující volbou souhlasíte s využíváním cookies a použití údajů o vašem chování na webu pro zobrazení cílené reklamy. Personalizaci a cílenou reklamu si můžete kdykoliv vypnout nebo upravit.

více informací & nastavení