Historie školy

Domácí vzdělávání

2003

Domácí vzdělávání

Prvotním impulzem k založení první základní školy pro nadané děti v ČR byla osobní zkušenost Dr. Ing. Stanislava Svobody a jeho syna Davida v první třídě státní školy: absence individuálního přístupu, zdůrazňovaní nedostatků, ignorování nadání dítěte. David byl zapsán do tehdy experimentálního domácího vzdělávání a se svou učitelkou se začal vzdělávat doma.

Založení občanského sdružení Škola dětem

2003

Založení občanského sdružení Škola dětem

Z iniciativy Dr. Ing. Stanislava Svobody a dalších rodičů, psychologů a pedagogických odborníků vzniklo sdružení Škola dětem s cílem vybudovat základní školu, která bude vzdělávat a vychovávat nadané dívky a chlapce na základě jejich individuálních schopností a dovedností. 

Zahájení zkušebního provozu školy

2004

Zahájení zkušebního provozu školy

Sdružení Škola dětem iniciuje vznik školy Cesta k úspěchu, zahajuje zkušební provoz školy a snaží se o zařazení školy do sítě škol České republiky. Postoj tehdejšího vedení ministerstva školství je nicméně jednoznačně zamítavý. Škola pro nadané děti je pro ministerstvo nežádoucí "elitářství".

Zahájení řádného provozu školy Cesta k úspěchu

2007

Zahájení řádného provozu školy Cesta k úspěchu

Po tříletém úsilí byla škola Cesta k úspěchu zapsána ministerstvem školství do sítě škol ČR a v září 2007 zahájila řádný provoz v pronajatých prostorách školy Petřiny - Jih.

Stěhování na Bělohorskou 103

2011

Stěhování na Bělohorskou 103

Škola Cesta k úspěchu získala do dlouhodobého pronájmu budovu Bělohorská 103. 

Nultý ročník

2016

Nultý ročník

Škola Cesta k úspěchu rozšiřuje svou nabídku o nultý ročník pro děti od 4 do 6 let, které se již ve školkách nudí a potřebují k osobnímu rozvoji náročnější vzdělávací program, než je běžná mateřská škola schopna jim nabídnout. 

Visit of Andrew Feustel, NASA astronaut

2019

Visit of Andrew Feustel, NASA astronaut

We had the pleasure of welcoming NASA astronaut, Andrew Feustel, and his wife, Indira, to Cesta k úspěchu. Andrew fielded great questions from our students and described what it was like to fly and work in space during his visit. It was an incredible event and one that we are truly grateful for!

Otevření 2. stupně základní školy

2020

Otevření 2. stupně základní školy

Škola Cesta k úspěchu otevírá druhý stupeň základní školy. Škola tak vychází vstříc velkému zájmu žáků, žákyň a jejich rodičů.