Historie školy

Domácí vzdělávání

2003

Domácí vzdělávání

Prvotním impulzem k založení první základní školy pro nadané děti v ČR byla osobní zkušenost Dr. Ing. Stanislava Svobody a jeho syna Davida v první třídě státní školy: absence individuálního přístupu, zdůrazňovaní nedostatků, ignorování nadání dítěte. David byl zapsán do tehdy experimentálního domácího vzdělávání a se svou učitelkou se začal vzdělávat doma.

Založení občanského sdružení Škola dětem

2003

Založení občanského sdružení Škola dětem

Z iniciativy Dr. Ing. Stanislava Svobody a dalších rodičů, psychologů a pedagogických odborníků vzniklo sdružení Škola dětem s cílem vybudovat základní školu, která bude vzdělávat a vychovávat nadané dívky a chlapce na základě jejich individuálních schopností a dovedností. 

Zahájení zkušebního provozu školy

2004

Zahájení zkušebního provozu školy

Sdružení Škola dětem iniciuje vznik školy Cesta k úspěchu, zahajuje zkušební provoz školy a snaží se o zařazení školy do sítě škol České republiky. Postoj tehdejšího vedení ministerstva školství je nicméně jednoznačně zamítavý. Škola pro nadané děti je pro ministerstvo nežádoucí "elitářství".

Zahájení řádného provozu školy Cesta k úspěchu

2007

Zahájení řádného provozu školy Cesta k úspěchu

Po tříletém úsilí byla škola Cesta k úspěchu zapsána ministerstvem školství do sítě škol ČR a v září 2007 zahájila řádný provoz v pronajatých prostorách školy Petřiny - Jih.

Stěhování na Bělohorskou 103

2011

Stěhování na Bělohorskou 103

Škola Cesta k úspěchu získala do dlouhodobého pronájmu budovu Bělohorská 103. 

Nultý ročník

2016

Nultý ročník

Škola Cesta k úspěchu rozšiřuje svou nabídku o nultý ročník pro děti od 4 do 6 let, které se již ve školkách nudí a potřebují k osobnímu rozvoji náročnější vzdělávací program, než je běžná mateřská škola schopna jim nabídnout.