Přijímací řízení

Přijímací řízení

Přijímací řízení

Soukromá základní škola Cesta k úspěchu v Praze Vás zve na:

  • přijímací řízení do šesté a sedmé třídy 2021/2022

Na přijímací řízení se můžete přihlásit pomocí níže uvedeného formuláře.

V případě jakýchkoliv dotazů nás můžete kontaktovat buď e-mailem: skola@cestakuspechu.cz nebo telefonicky: +420 775 260 217.

Přihláška k přijímacímu řízení

Neváhejte zavolat v případě dotazů ohledně výuky, odpoledních kurzů, individuálních vzdělávacích plánů, vzdělávacího přístupu naší školy či čehokoliv, o čem byste se chtěli dozvědět více.

Údaje o dítěti

Kontaktní údaje otce

Kontaktní údaje matky

Poznámka: Údaje Vámi poskytnuté budou použity pouze k účelům spojeným s přijímacím řízením.

Děti jsou do naší školy zapsány na základě věku, školní zralosti, s přihlédnutím k doporučení Pedagogicko-psychologické poradny, spádovosti, dle filozofie naší školy.