Dr. Ing. Stanislav Svoboda

Současné pozice:

Od 2003   Soukromá základní škola Cesta k úspěchu v Praze. Zakladatel, majitel a jednatel. Škola Cesta k úspěchu, první a jediná základní škola pro nadané děti v České republice nabízí nadaným dětem nadstandardní vzdělávací přístup, jehož cílem je naplnění vědomostních, poznávacích, emocionálních a sociálních potřeb žákyň a žáků. Škola má na zřeteli celkový rozvoj osobnosti nadaného dítěte se zvláštním důrazem na podporu jeho kladného sebehodnocení, komplexního myšlení, přirozené touhy po vědění, zkoumání a úspěchu ve společnosti.


Od 2008   Centrum rozvoje nadání Cesta k úspěchu. Zakladatel, majitel a jednatel. Centrum nabízí klientům individuální poradenskou péči v oblasti podpory a rozvoje nadání. Špičkoví odborníci centra Cesta k úspěchu poskytují pomoc týkající se výchovy a vzdělávání nadaných, komplexní psychodiagnostiku, intervenci v případě psychických, psychologických a psychosomatických problémů nadaných dětí i inspirativní nápady ohledně dalšího směřování a vývoje.


Od 2003   Škola dětem. Zakladatel a předseda. Spolek vznikl z iniciativy rodičů, psychologů a pedagogických odborníků s cílem vybudovat základní školu, která bude vzdělávat a vychovávat nadané dívky a chlapce na základě jejich individuálních schopností a dovedností.


Předcházející pozice a zaměstnání:

2013 - 2014   RPG Byty, Ostrava. Člen vedení společnosti. Ředitel pro vládní vztahy. Člen dozorčí rady


2007 - 2013   RPG Real Estate Management, Praha. Člen vedení společnosti. Ředitel pro vládní vztahy. Projekty: vládní vztahy, deregulace nájemného, revitalizace sociálně vyloučených lokalit a území poškozených těžbou s využitím dotačních programů EU a ČR, spolupráce s nevládním neziskovým sektorem


2006 - 2007   Microsoft, Praha. Člen vedení společnosti. Ředitel pro vládní vztahy pro Českou republiku a Slovensko. Projekty: ochrana a prosazování práv duševního vlastnictví (IPR), e-Health, aktivní práce v průmyslových asociacích (Americká obchodní komora)


2003 - 2006   Merck Sharp & Dohme, Praha. Člen vedení společnosti. Manažer pro vnější vztahy pro Českou republiku. Projekty: korporátní PR, krizová komunikace, vládní vztahy, harmonizace české legislativy s legislativou EU, reforma českého systému zdravotní péče a úhradového systému léčiv, aktivní práce v průmyslových asociacích (Mezinárodní asociace farmaceutických společností; Americká obchodní komora)


2002 - 2003   Procter&Gamble Rakona, Brusel (6 měsíců), Praha. Manažer pro externí vztahy pro Evropu, Střední východ, Afriku. Projekty: mezinárodní obchod, cla, daně, odstraňování překážek obchodu, podpora zón volného obchodu, vládní vztahy


1997 - 2002   Procter&Gamble Rakona, Praha. Manažer pro externí vztahy pro Českou a Slovenskou republiku (vedoucí oddělení, člen vedení společnosti). Projekty: příprava a implementace vize externích vztahů společnosti, harmonizace chemické a environmentální legislativy zemí střední a východní Evropy, Turecka, Malty a Kypru s legislativou EU ve spolupráci s vládami těchto zemí a Evropskou komisí


1995 - 1997   Procter&Gamble Rakona, Praha. Manažer pro profesní a vládní vztahy. Projekty: harmonizace české a slovenské legislativy s legislativou EU, dobrovolné dohody průmyslu s vládou České republiky, aktivní práce v průmyslových asociacích (Sdružení výrobců mýdla, pracích a čisticích prostředků, České a Slovenské sdružení pro značkové výrobky, Americká obchodní komora)


1994 - 1995   Centro de Investigación sobre Fijación de Nitrógeno, UNAM, Cuernavaca, Mexico. Projekt: Genetické inženýrství metabolismu fixace dusíku


1992 - 1993   De Monfort University, Department of Applied Biology & Biotechnology, Leicester, England. Projekt: Genové manipulace cukrové řepy


Veřejné funkce:

2008 - 2014   Člen správní rady Nadace OKD


2006 - 2010   Zastupitel Městské části Praha 6. Člen Komise majetkové politiky a Komise pro sociálně-právní ochranu dětí


Vzdělání a kvalifikace:

2007 - 2008   Teoretické vzdělávání v psychoanalýze a psychoterapii (1 rok), Institut aplikované psychoanalýzy, Praha, Česká republika


2002 - 2004   Psychoanalytická supervize zaměřená na práci s lidmi zvláště v managementu a vzdělávání (200 h) u PhDr. Jiřího Tyla


1992 - 2002   Psychoanalýza (1 000 hodin) u PhDr. Jiřího Tyla. V letech 1997 – 2002 se jednalo o výcvik pro práci s lidmi, doplněný postgraduálním profesním vzděláváním v psychoterapii 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, garantovaným Českou psychoterapeutickou společností


2002   External Relations College (3 dny), Procter & Gamble, Ženeva, Švýcarsko


2002   Championing an Idea: Influencing Your Internal and External Stakeholders (2 dny), Situation Management Systems, Inc., Paříž, Francie


2001   Karrass Negotiation Training (3 dny), Karrass Europe Limited, Praha, Česká republika


1997 - 2001   Sebezkušenostní výcvik ve skupinové dynamické psychoterapii (525 hodin), Institut psychoterapeutického vzdělávání, Plzeň, Česká republika


1997   Presentation Skills (2 dny), Procter&Gamble, Praha, Česká republika


1997   Communication Skills (2 dny), Procter&Gamble, Praha, Česká republika


1996   People Development College (2 dny), Procter&Gamble, Praha, Česká republika


1996   Environmental Science Training (1 týden), Procter&Gamble, Cincinnati, USA


1993 - 1996   Výcvik v analytické skupinové terapii (150 hodin skupiny a základní teoretická průprava), Ústav pro humanitní studia, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha, Česká republika


1990 - 1993   Ústav molekulární biologie rostlin, Akademie věd České Republiky a Biologická fakulta Jihočeské univerzity; České Budějovice, Československo. Doktorské studium v oboru genetického inženýrství rostlin. Dizertační práce: Využití plasmidu Ri Agrobacterium rhizogenes pro transformaci úročníku (Anthyllis vulneraria), vičence (Onobrychis viccifolia) a řepy (Beta vulgaris)


1984 - 1989   Zahradnická fakulta, Vysoká škola zemědělská, Brno, Československo. Inženýrské studium se specializací na biotechnologie zahradnických plodin


Jazyky:

Angličtina, francouzština. Pasivně: španělština, ruština