Úspěchy našich žáků

Úspěchy našich žáků

Proč potřebuje nadané dítě speciální péči?

Soukromá základní škola Cesta k úspěchu v Praze nabízí nadaným dětem nadstandardní vzdělávací přístup, jehož cílem je naplnění vědomostních, poznávacích, emocionálních a sociálních potřeb žákyň a žáků.

Garantujeme malý počet žáků ve třídě, pracujeme samostatně i ve skupinách. Podporujeme demokratické prostředí, kladení otázek a odpovědí.