Bảo mẫu

Bảo mẫu

Bảo mẫu

Trường tiểu học dân lập Đường tới vinh quang tại Praha đào tạo trẻ em tài năng với phương pháp giáo dục tiêu chuẩn cao nhằm đáp ứng nhu cầu tri thức, nhận thức, cảm xúc và xã hội của học sinh. Chúng tôi phát triển tổng thể nhân cách của trẻ có năng khiếu với sự nhấn mạnh đặc biệt vào việc thúc đẩy sự tự tin vào khả năng của mình, mong muốn kiến thức tự nhiên, tìm tòi học hỏi và thành công trong xã hội. Chúng tôi ủng hộ môi trường dân chủ, đặt câu hỏi và trả lời. Chúng tôi phát triển nghệ thuật bày tỏ kiến thức và khả năng lắng nghe người khác, thảo luận.

Trường tiểu học dân lập Đường tới vinh quang tại Praha cần tìm vào đội ngũ của mình:

Bảo mẫu

Chúng tôi cần:

  • Đào tạo sư pham (kể cả chưa hoàn thành)
  • Có mối quan hệ tốt, cảm thông và tôn trọng trẻ em
  • Tính sáng tạo và sự linh hoạt

Lợi ích công việc:

  • Làm việc bán thời gian (2 - 6 tiếng/ngày)
  • Tham gia phát triển trường tiểu học đầu tiên cho trẻ em có năng khiếu tại Cộng hòa Séc
  • Làm việc trong một tập thể nhiệt tình
  • Có thể nhập việc ngay
  • Phụ cấp các bữa ăn trong nhà ăn của trường
  • Điện thoại di động

Nếu quan tâm, vui lòng gửi lý lịch và thư ứng cử vào email: skola@cestakuspechu.cz

Do số lượng ứng cử viên lớn, chúng tôi sẽ chỉ liên lạc với những người được chọn vào vòng trong.

Ngay lập tức
9. 5. 2018
#Bảo mẫu