Tuyển sinh

Tuyển sinh

Tuyển sinh

Trường tiểu học dân lập Đường tới vinh quang tại Praha thông báo tuyển sinh lớp 1 năm học 2021/2022.

Để biết chính xác thời điểm tuyển sinh, vui lòng đăng ký qua email: skola@cestakuspechu.cz hoặc qua điện thoại: +420 775 260 217.

Chúng tôi vẫn còn vài chỗ trống trong các lớp hiện tại và cả các năm đầu tiên cho trẻ từ 4 - 6 tuổi.

Đơn đăng ký

Đừng ngần ngại gọi cho chúng tôi khi có thắc mắc về giảng dạy, các khóa học buổi chiều, kế hoạch đào tạo cá nhân hay cách giáo dục của trường chúng tôi hoặc bất cứ điều gì bạn muốn tìm hiểu.

Thông tin về trẻ

Thông tin liên lạc của bố

Thông tin liên lạc của mẹ

Ghi chú: Dữ liệu được cung cấp sẽ chỉ được sử dụng cho các mục đích của thủ tục tuyển sinh.
Information about cookies

Websites use cookies to provide services, personalize ads and analyze traffic. By choosing the following, you agree to the use of cookies and the use of data about your behavior on the website to display targeted advertising. You can turn off or modify personalization and targeted advertising at any time.

more information & settings