Trường tiểu học dân lập Đường tới vinh quang

Trường tiểu học dân lập Đường tới vinh quang

Giới thiệu

Trường tiểu học dân lập Đường tới vinh quang tại Praha đào tạo trẻ có năng khiếu với phương pháp giáo dục tiêu chuẩn cao nhằm đáp ứng nhu cầu tri thức, nhận thức, cảm xúc và xã hội của học sinh.

Trường Đường tới vinh quang tập trung phát triển tổng thể nhân cách của trẻ có năng khiếu với sự nhấn mạnh đặc biệt vào việc thúc đẩy sự tự tin vào khả năng của mình, mong muốn kiến thức tự nhiên, tìm tòi học hỏi và thành công trong xã hội.

Ủng hộ sở thích của trẻ

  • giảng dạy tiếng Anh mở rộng tôn trọng trình độ ngôn ngữ của trẻ
  • chương trình toàn diện các khóa học buổi chiều (ngôn ngữ, thể thao, âm nhạc, khoa học, truyền thông, máy tính và nghệ thuật)
  • số lượng trẻ trong lớp thấp
  • các thiết bị và vật liệu đặc biệt
  • các dự án và các cuộc thi
  • hợp tác với các chuyên gia trong lĩnh vực

Phát triểu nhân cách của trẻ

Chúng tôi đảm bảo một số lượng nhỏ học sinh trong lớp, làm việc độc lập theo nhóm. Chúng tôi ủng hộ môi trường dân chủ, đặt câu hỏi và trả lời. Chúng tôi phát triển nghệ thuật bày tỏ kiến thức và khả năng lắng nghe người khác, thảo luận. Theo khả năng và kỹ năng cá nhân của học sinh, chúng tôi đã mở rộng chương trình giảng dạy, làm sâu sắc và phong phú hơn. Chúng tôi tạo ra các bài tập, tài liệu giảng dạy và tài liệu riêng phù hợp với từng trẻ.

Information about cookies

Websites use cookies to provide services, personalize ads and analyze traffic. By choosing the following, you agree to the use of cookies and the use of data about your behavior on the website to display targeted advertising. You can turn off or modify personalization and targeted advertising at any time.

more information & settings