Tuyển dụng

Tuyển dụng

Cơ hội việc làm

Chúng tôi đang tìm kiếm những người sáng tạo, chăm chỉ và có quan điểm, những người có mối quan hệ tốt, cảm thông và tôn trọng trẻ em.

Nếu quan tâm vui lòng liên hệ:

E-mail: skola@cestakuspechu.cz

Số điện thoại: +420 775 260 217

Bạn muốn làm việc cho trường của chúng tôi?

Giáo viên cấp 1 ZŠ

Lên:
Ngay lập tức

Trường tiểu học dân lập Đường tới vinh quang, Praha, cần tìm Giáo viên cấp 1

Asistent/Asistentka

Lên:
Ngay lập tức

Trường tiểu học dân lập Đường tới vinh quang, Praha, cần tìm thư ký

Vychovatel/Vychovatelka

Lên:
Ngay lập tức

Trường tiểu học dân lập Đường tới vinh quang, Praha, cần tìm Bảo mẫu

Asistent/ka vedení společnosti

Lên:
Červen 2021