Năm đầu tiên

Năm đầu tiên

Năm đầu tiên dành cho trẻ từ 4 - 6 tuổi

Năm đầu tiên dành cho trẻ em từ 4 đến 6 tuổi đã chán ở mẫu giáo và cần một chương trình giáo dục cao hơn so với trường mẫu giáo bình thường để phát triển trí tuệ.

Năm đầu tiên của trường Đường tới vinh quang đào tạo trẻ với hình thức chơi với các kiến thức cơ bản về toán, tự nhiên và công nghệ thông tin, hội họa và âm nhạc, bài học tiếng Anh với người bản ngữ và các hoạt động thể thao khác.

Học tiếng Anh từ 4 tuổi

  • Chúng tôi dạy một số môn với phương pháp CLIL ngay từ năm đầu tiên (Content and Language Integrated Learning) - kết hợp môn học với ngoại ngữ
  • Tiết học tiếng anh với người bản xứ

Đăng ký như thế nào

Nếu quan tâm, vui lòng liên lạc vào email: skola@cestakuspechu.cz hoặc qua điện thoại: +420 775 260 217.

Tiếp đó, bạn có thể sử dụng mẫu liên hệ của chúng tôi:

Đăng ký

Information about cookies

Websites use cookies to provide services, personalize ads and analyze traffic. By choosing the following, you agree to the use of cookies and the use of data about your behavior on the website to display targeted advertising. You can turn off or modify personalization and targeted advertising at any time.

more information & settings