Các khóa học buổi chiều

Các khóa học buổi chiều

Hàng loạt các khóa học buổi chiều

Trường chúng tôi có nhiều lựa chọn cho các học sinh về các khóa học buổi chiều và các hoạt động giải trí, thể thao, nghệ thuật và các khóa học chuyên nghiệp do các giáo viên giàu kinh nghiệm dẫn dắt, bao gồm các lớp học tiếng Anh mở rộng buổi chiều với người bản ngữ.

Information about cookies

Websites use cookies to provide services, personalize ads and analyze traffic. By choosing the following, you agree to the use of cookies and the use of data about your behavior on the website to display targeted advertising. You can turn off or modify personalization and targeted advertising at any time.

more information & settings