Các khóa học buổi chiều

Các khóa học buổi chiều

Hàng loạt các khóa học buổi chiều

Trường chúng tôi có nhiều lựa chọn cho các học sinh về các khóa học buổi chiều và các hoạt động giải trí, thể thao, nghệ thuật và các khóa học chuyên nghiệp do các giáo viên giàu kinh nghiệm dẫn dắt, bao gồm các lớp học tiếng Anh mở rộng buổi chiều với người bản ngữ.