Tầm nhìn

Tầm nhìn

Tại sao trẻ có năng khiếu cần sự quan tâm đặc biệt?

Trẻ em có năng khiếu đạt được thành tích vượt quá mức trung bình của dân số bình thường và do sự phát triển cụ thể này, các em cần được chăm sóc thích hợp.

Một kiến thức thấu đáo về đặc điểm năng khiếu, xác định chính xác và kiểm tra chi tiết cấu trúc tài năng của trẻ là bước đầu tiên và quan trọng nhất trong việc chăm sóc với mục tiêu phát triển nhân cách và tối đa hóa tiềm năng của trẻ.

Các đặc điểm cụ thể của trẻ có năng khiếu là gì và cách chúng ta phản ứng?

Về trí tuệ, trẻ vượt qua môi trường xung quanh của mình

 • tạo ra các chương trình giáo dục cá nhân, tăng tốc chương trình giảng dạy
 • mở rộng, đi vào chiều sâu và làm phong phú thêm chương trình giảng dạy

Trẻ có tài năng thường thích làm việc một mình

 • tự làm việc riêng (chúng tôi không bắt buộc trẻ làm việc theo nhóm)
 • huấn luyện làm việc theo nhóm

Trẻ cảm thấy chán với công việc thường ngày, thông thường và dễ dàng

 • tạo ra các bảng tính, tài liệu giảng dạy, vật liệu, suy nghĩ, thay đổi trò chơi và các hoạt động, trong đó trẻ được học các bài học mới, liên kết ngoại khóa
 • dự án giảng dạy

Mức độ cầu toàn thường cao

 • dặt câu hỏi và câu trả lời
 • bảo vệ công việc của chính mình
 • lắng nghe người khác

Tư duy phê phán và mức độ nhạy cảm cao đối với bản thân và cả với "thế giới": nhu cầu fair-play mạnh mẽ, lo âu, bốc đồng, mẫn cảm

 • môi trường thân thiện và ủng hộ
 • đánh giá bằng lời
 • bài tập buổi sáng
 • sự hợp tác của giáo viên - học sinh - phụ huynh - nhà tâm lý học (nhấn mạnh vào nhân cách giáo viên); trường học là nơi an toàn để nhận và động viên trẻ

Chúng tôi ủng hộ sở thích của trẻ như thế nào?

 • các môn học và khóa học không bắt buộc
 • các dự án, cuộc thi
 • làm việc chung với các chuyên gia trong lĩnh vực
 • môi trường thúc đẩy
Information about cookies

Websites use cookies to provide services, personalize ads and analyze traffic. By choosing the following, you agree to the use of cookies and the use of data about your behavior on the website to display targeted advertising. You can turn off or modify personalization and targeted advertising at any time.

more information & settings