Giáo viên cấp 1 tiểu học

Giáo viên cấp 1 tiểu học

Giáo viên cấp 1 tiểu học

Trường tiểu học dân lập Đường tới vinh quang tại Praha đào tạo trẻ em tài năng với phương pháp giáo dục tiêu chuẩn cao nhằm đáp ứng nhu cầu tri thức, nhận thức, cảm xúc và xã hội của học sinh. Chúng tôi phát triển tổng thể nhân cách của trẻ có năng khiếu với sự nhấn mạnh đặc biệt vào việc thúc đẩy sự tự tin vào khả năng của mình, mong muốn kiến thức tự nhiên, tìm tòi học hỏi và thành công trong xã hội. Chúng tôi ủng hộ môi trường dân chủ, đặt câu hỏi và trả lời. Chúng tôi phát triển nghệ thuật bày tỏ kiến thức và khả năng lắng nghe người khác, thảo luận.

Trường tiểu học dân lập Đường tới vinh quang tại Praha cần tìm vào đội ngũ của mình:


Giáo viên cấp 1 tiểu học


Yêu cầu công việc:

 • Trình độ học vấn: đại học sư phạm, ngành giáo viên cấp 1 là lợi thế
 • Khả năng dạy tiếng Anh ở cấp độ một là lợi thế
 • Có mối quan hệ tốt, cảm thông và tôn trọng trẻ em
 • Có trách nhiệm, đáng tin cậy, trung thành
 • Có khả năng làm việc riêng cũng như theo nhóm

Lợi ích công việc:

 • Làm toàn thời gian hoặc bán thời gian
 • Lương thưởng và các điều kiện trên tiêu chuẩn
 • Không gian cho công việc sáng tạo và chuyên nghiệp
 • Điện thoại di động
 • Phụ cấp các bữa ăn trong nhà ăn của trường

Mô tả công việc:

 • Giảng dạy, tương tác, sáng tạo với trẻ em có năng khiếu
 • Tạo ra một chương trình giáo dục cho trẻ em có năng khiếu tại Đường tới vinh quang

>Nếu quan tâm, vui lòng gửi lý lịch và thư ứng cử vào email skola@cestakuspechu.cz.

Do số lượng ứng cử viên lớn, chúng tôi sẽ chỉ liên lạc với những người được chọn vào vòng trong.

Ngay lập tức
9. 5. 2018