Thành tích học sinh của chúng tôi

Thành tích học sinh của chúng tôi

Tại sao trẻ có năng khiếu cần được chăm sóc đặt biệt?

Trường tiểu học dân lậpĐường tới vinh quang tại Praha đào tạo trẻ có năng khiếu với phương pháp giáo dục tiêu chuẩn cao nhằm đáp ứng nhu cầu tri thức, nhận thức, cảm xúc và xã hội của học sinh.

Chúng tôi đảm bảo số lượng học sinh nhỏ trong một lớp, làm việc riêng và chung theo nhóm. Chúng tôi ủng hộ môi trường dân chủ, đặt câu hỏi và trả lời.