Ngày mở cửa

Ngày mở cửa

Mời bạn đến vào ngày mở cửa

Thứ năm ngày 15 tháng 11 từ 10 - 12 h

Bělohorská 226/103, 169 00 Praha 6

Tuyển sinh lớp 1 năm học 2018/2019 - tận dụng một vài chỗ trống để chuyển trường.

Vẫn còn vài chỗ trống trong các lớp hiện tại và cả các năm đầu tiên cho trẻ từ 4 - 6 tuổi.

Vui lòng xác nhận sự tham gia của bạn bằng đơn đăng ký dưới đây.

Đơn đăng ký ngày mở cửa