Dr. Ing. Stanislav Svoboda

Vị trí hiện tại:

Từ 2003 Trường tiểu học dân lập Đường tới vinh quang tại Praha. Người sáng lập, chủ nhân và giám đốc điều hành. Trường Đường tới vinh quang, trường tiểu học đầu tiên và duy nhất dành cho trẻ em có năng khiếu tại Cộng hòa Séc đào tạo trẻ với phương pháp giáo dục tiêu chuẩn cao nhằm đáp ứng nhu cầu tri thức, nhận thức, cảm xúc và xã hội của học sinh. Chúng tôi phát triển tổng thể nhân cách của trẻ có năng khiếu với sự nhấn mạnh đặc biệt vào việc thúc đẩy sự tự tin vào khả năng của mình, mong muốn kiến thức tự nhiên, tìm tòi học hỏi và thành công trong xã hội.


Từ 2008 Trung tâm phát triển tài năng Đường tới vinh quang. Người sáng lập, chủ nhân và giám đốc điều hành. Trung tâm cung cấp dịch vụ tư vấn cá nhân về thúc đẩy và phát triển tài năng. Các chuyên gia hàng đầu của trung tâm Đường tới vinh quang giúp đỡ về về giáo dục người tài, đánh giá tâm lý toàn diện, can thiệp trong trường hợp có vấn đề về thể chất, tâm lý và thần kinh của trẻ có năng khiếu và cảm hứng, ý kiến về hướng phát triển trong tương lai.


Từ 2003 Nhà trường cho trẻ em. Người sáng lập và chủ tịch. Hiệp hội được khởi xướng bởi các bậc cha mẹ, nhà tâm lý học và các chuyên gia giáo dục để xây dựng một trường tiểu học giáo dục và đào tạo những đứa trẻ có năng khiếu dựa trên kỹ năng và khả năng cá nhân của chúng.


Các vị trí và công việc trước đây:

2013 - 2014 RPG Byty, Ostrava. Thành viên ban quản lý công ty. Giám đốc quan hệ chính phủ. thành viên Ban kiểm soát


2007 - 2013 RPG Real Estate Management, Praha. Thành viên ban quản lý công ty. Giám đốc quan hệ chính phủ. Dự án: quan hệ chính phủ, bãi bỏ quy định thuê, khôi phục các địa phương bị loại trừ khỏi xã ​​hội và các khu vực bị thiệt hại do khai thác với các chương trình trợ cấp của EU và ČR, hợp tác với các tổ chức phi lợi nhuận phi chính phủ.


2006 - 2007 Microsoft, Praha. Thành viên ban quản lý công ty. Giám đốc quan hệ chính phủ tại Cộng hòa Séc và Slovakia. Dự án: bảo vệ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ (IPR), e-Health, hoạt động tích cực trong các hiệp hội công nghiệp (American Chamber of Commerce)


2003 - 2006 Merck Sharp & Dohme, Praha. Thành viên ban quản lý công ty. Quản lý đối ngoại tại Cộng hòa Séc. Dự án: PR doanh nghiệp, khủng hoảng truyền thông, quan hệ chính phủ, hài hoà hóa luật pháp Cộng hòa Séc với luật pháp EU, cải cách hệ thống chăm sóc sức khỏe Séc và hệ thống dược phẩm, hoạt động tích cực trong các hiệp hội công nghiệp (Hiệp hội quốc tế các công ty dược; American Chamber of Commerce)


2002 - 2003 Procter&Gamble Rakona, Brusel (6 tháng), Praha. Quản lý đối ngoại tại châu Âu, Trung Đông, châu Phi. Dự án: thương mại quốc tế, hải quan, thuế, rào cản thương mại, hỗ trợ khu thương mại tự do, quan hệ chính phủ


1997 - 2002 Procter&Gamble Rakona, Praha. Quản lý dối ngoại tại Cộng hòa Séc và Slovakia (trưởng bộ phận, thành viên ban quản lý công ty). Dự án: chuẩn bị và thực hiện tầm nhìn quan hệ đối ngoại của công ty, hài hoà hóa các luật về hóa học và môi trường của các nước Trung và Đông Âu, Thổ Nhĩ Kỳ, Malta và Cyprus với luật pháp EU trong sự hợp tác với chính phủ các nước này và Ủy ban châu Âu.


1995 - 1997 Procter&Gamble Rakona, Praha. Quản lý quan hệ chuyên nghiệp và chính phủ. Dự án: hài hòa hóa pháp luật của Séc và Slovakia với luật pháp EU, các hiệp định tự nguyện về công nghiệp với Chính phủ Cộng hòa Séc, hoạt động tích cực trong các hiệp hội công nghiệp (Hiệp hội các nhà sản xuất xà phòng, sản phẩm giặt và vệ sinh, Hiệp hội Séc và Slovakia cho các sản phẩm thương hiệu, American Chamber of Commerce)


1994 - 1995 Centro de Investigación sobre Fijación de Nitrógeno, UNAM, Cuernavaca, Mexico. Dự án: Kỹ thuật di truyền cố định quá trình chuyển hóa nitơ


1992 - 1993 De Monfort University, Department of Applied Biology & Biotechnology, Leicester, England. Dự án: Xử lý gene củ cải đường


Các vị trí xã hội:

2008 - 2014 Thành viên của ban tổ chức OKD


2006 - 2010 Đại diện Praha 6. Ủy viên Ủy ban Chính sách và Ủy ban Bảo vệ Xã hội và Pháp lý cho Trẻ em


Học vấn và bằng cấp:

2007 - 2008 Giáo dục lý thuyết trong phân tích tâm lý học và tâm lý trị liệu (1 năm), Viện phân tích tâm lý ứng dụng, Praha, Cộng hòa Séc


2002 - 2004 Giám sát phân tích tâm lý học tập trung vào công việc với mọi người, đặc biệt trong quản lý và giáo dục (200 giờ) cùng PhDr. Jiří Tyl


1992 - 2002 Phân tích tâm lý học (1 000 giờ) cùng PhDr. Jiří Tyl. Vào năm 1997 – 2002 là khóa đào tạo để làm việc với mọi người, được bổ sung bởi giáo dục chuyên nghiệp hậu đại học về tâm lý trị liệu của Khoa Y thứ nhất Univerzita Karlova, được bảo đảm bởi Hội Tâm lý trị liệu Cộng hòa Séc.


2002 External Relations College (3 ngày), Procter & Gamble, Genève, Thụy Sĩ


2002 Championing an Idea: Influencing Your Internal and External Stakeholders (2 ngày), Situation Management Systems, Inc., Paris, Pháp


2001 Karrass Negotiation Training (3 ngày), Karrass Europe Limited, Praha, Cộng hòa Séc


1997 - 2001 Tự huấn luyện tâm lý trị liệu trong nhóm (525 giờ), Viện tâm lý trị liệu, Plzeň, Cộng hòa Séc


1997 Presentation Skills (2 ngày), Procter&Gamble, Praha, Cộng hòa Séc


1997 Communication Skills (2 ngày), Procter&Gamble, Praha, Cộng hòa Séc


1996 People Development College (2 ngày), Procter&Gamble, Praha, Cộng hòa Séc


1996 Environmental Science Training (1 týden), Procter&Gamble, Cincinnati, USA


1993 - 1996 Huấn luyện phân tích tâm lý trị liệu trong nhóm (150 giờ trong nhóm và đào tạo lý thuyết cơ bản), Viện Nhân văn, Khoa Y thứ nhất, Univerzita Karlova, Praha, Cộng hòa Séc


1990 - 1993 Viện sinh học phân tử thực vật, Viện khoa học hàn lâm Cộng hòa Séc và Khoa Sinh học Jihočeská univerzita; České Budějovice, Tiệp Khắc. Nghiên cứu tiến sĩ trong lĩnh vực kỹ thuật di truyền thực vật. Luận án: Sử dụng plasmid Ri Agrobacterium rhizogenes để chuyển đổi hạt (Anthyllis vulneraria), dây leo (Onobrychis viccifolia) và củ cải (Beta vulgaris)


1984 - 1989 Khoa Trồng trọt, Đại học Nông nghiệp, Brno, Tiệp Khắc. Nghiên cứu kỹ thuật chuyên về công nghệ sinh học của cây trồng làm vườn.


Ngoại ngữ:

Tiếng Anh, tiếng Pháp. Thụ động: tiếng Tây Ban Nha, tiếng Nga