Thư ký

Thư ký

Thư ký

Trường tiểu học dân lập Đường tới vinh quang tại Praha đào tạo trẻ em tài năng với phương pháp giáo dục tiêu chuẩn cao nhằm đáp ứng nhu cầu tri thức, nhận thức, cảm xúc và xã hội của học sinh. Chúng tôi phát triển tổng thể nhân cách của trẻ có năng khiếu với sự nhấn mạnh đặc biệt vào việc thúc đẩy sự tự tin vào khả năng của mình, mong muốn kiến thức tự nhiên, tìm tòi học hỏi và thành công trong xã hội. Chúng tôi ủng hộ môi trường dân chủ, đặt câu hỏi và trả lời. Chúng tôi phát triển nghệ thuật bày tỏ kiến thức và khả năng lắng nghe người khác, thảo luận.

Trường tiểu học dân lập Đường tới vinh quang tại Praha cần tìm vào đội ngũ của mình:

Thư ký

Mô tả công việc:

 • Quản lý, hỗ trơ hành chính với giám đốc điều hành
 • Giao tiếp với khách hàng và các nhà cung cấp
 • Quản lý, cập nhật cơ sở dữ liệu liên lạc
 • Quản lý lưu trữ tài liệu
 • Tổ chức sự kiện của trường
 • Điều hành văn phòng giám đốc điều hành
 • Đặt mua các dụng cụ văn phòng
 • Xử lý hành chính
 • Giao tiếp với các ủy ban


Yêu cầu công việc:

 • Giáo dục trung học tối thiểu
 •                     
 • Kiến thức nâng cao về MS Office
 •                     
 • Kỹ năng giao tiếp rất tốt
 •                     
 • Cẩn thận và chắc chắn
 •                     
 • Độc lập và có trách nhiệm
 •                     
 • Sẵn sàng học hỏi những điều mới
 •                     
 • Phương pháp đại diện
 •                     
 • Thái độ tốt với khách hàng và quan hệ tích cực với trẻ em


Chúng tôi mời:

 • Công việc phong phú
  Lương trên mức tiêu chuẩn
  Điện thoại di động và máy tính cả cho sử dụng cá nhân
  Môi trường công ty thân thiện
  Khả năng phát triển nghề nghiệp
  Phụ cấp ăn uống tại nhà ăn của trường

 • Hãy gửi CV vào email: petra.molcikova<@>cestakuspechu.cz
17. 10. 2018